CSIOK

Islámská republika Irán

Vztahy mezi Československem a Iránem mají dlouhou tradici, oficiální diplomatické styky byly navázány v roce 1925. Obě země podepsaly již v roce 1931 Smlouvu o přátelství mezi republikou Československou a císařstvím Perským. Íránská islámská republika uznala ČR k 1. 1. 1993.

Írán zaujímá díky své strategické poloze na rozhraní Blízkého východu a střední Asie, velikosti území i počtu obyvatel (75 mil.) důležité místo v oblasti. Írán má čtvrté největší zásoby ropy na světě a v zásobách plynu se řadí na druhé místo za Ruskem. Před zavedením posledních sankcí vyvážel v r. 2011 cca 2,6 mil b/d (při celkové produkci 3,8 - 4 mil b/d).

Nerostné bohatství, kterým země disponuje patří k nejrozsáhlejším a nejkomplexnějším na světě. Kromě těžby ropy a plynu patří k hlavním průmyslovým odvětvím země chemický, petrochemický, strojírenský, textilní a oděvní průmysl

Zvolení nového íránského prezidenta Hasana Rúháního v červnu 2013 a zejména uzavření finální dohody o íránském jaderném programu v červenci 2015 otevřelo novou kapitolu vzájemných vztahů Íránu se Západem. Íránská zahraniční politika se soustředí na oživení vztahů se zeměmi EU a rovněž EU si je vědoma ekonomického potenciálu a regionálního významu Íránu.

Posledních prezidentských voleb, které se uskutečnily v červnu 2013, se zúčastnilo 72% oprávněných voličů, Prezidentem se stal Hasan Rúhání, umírněný proreformní politik usilující zejména o aktivaci spolupráce se Západem a zlepšení hospodářské situace země.

České výrobky mají v Íránu dlouholetou tradici a ČR se v Íránu podílela na budování celé řady staveb: mostů, silnic, železnic a komplexů: cukrovarů, továren na výrobu tabáku a hliníku. Doposud v jižní části Teheránu jezdí čs. trolejbusy, v provozu je závod na výrobu obráběcích strojů Machine Sazi Tabriz ve Východním Ázerbájdžánu a na výrobě hliníku se v Íránu významně podílí komplex ALUMINIA v Džadžarmu, který se v provincii Razavi Khorasán realizoval za účasti českých firem Technoexport Praha a Cheops Brno.

Současný vzájemný obchod mezi ČR a Íránem však zdaleka nedosahuje potenciálu - v r. 2014 obrat činil pouze 34,9 mil. USD. V r. 2015 ale již registrujeme opětovný nárůst.

CSIOK

Česko-Slovensko-Íránská obchodní komora, z.s.anglicky Czech-Slovak-Iranian Chamber of Commerce, z.s.(dále Komora)se sídlem v Praze, založená v létě 2015 ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku skupinou významných podniků, má za svůj cíl především rozvoj obchodních vztahů mezi Islámskou republikou Írán, Českou republikou a Slovenskou republikou podporou dovozu a vývozu výrobků a služeb a poskytováním všestranných služeb podnikatelům.

Důležitou funkcí Komory je přispívání k navazování vztahů a rozvíjení úzké spolupráce s íránskými, českými a slovenskými státními orgány, sítí obchodních komor (spolků), asociacemi a podnikatelskými seskupeními, jakož i se všemi zainteresovanými veřejnými a soukromými subjekty, mimo jiné prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ a dále shromažďováním, analýzami a šířením ekonomických informací užitečných pro prohlubování spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a pro rozvíjení obchodních příležitostí.

K podpoře realizace výše uvedených záměrů Komora bude organizovat výměnu informací a znalostí o trzích ve všech třech zemích, připravovat a šířit specializované databáze, organizovat konference a semináře. Komora bude i využívat reklamu ve sdělovacích prostředcích.

Každé začátky bývají těžké, a právě v návaznosti na zrušení (pravděpodobně postupné) sankcí světového společenství vůči Islámské republice Irán a otevření významného trhu v tomto regionu budeme podnikatelským subjektům ve všech třech zemích napomáhat jak v prvotní orientaci, tak i při konkretizaci mezinárodních příležitostí spolupráce mezi podnikatelskými subjekty. Komora bude poskytovat základní podporu obchodním misím.

Významnou roli bude hrát i systematické shromažďování a šíření povědomí především mezi členy Komory o zákonech, ostatních právních předpisech, zvycích a zvyklostech v oblasti ekonomické, finanční, celní a daňové v dotčených zemích.

csiok

V. Filip a Mohammad Rezá Ne' matzáde, íránský ministr průmyslu, nerostného bohatství a obchodu


csiok

Zakládající členové CSIOK a velvyslanec Islámské Republiky Irán Ali Akbar Jowkar před kanceláří komory


csiok

V. Filip s předsedou íránského parlamentu Ali Laridžáním