Akce

Realizované akce

Návštěva íránské vládní delegace vedené vicepremiérem a ministrem financí a hospodářství panem Ali Tayebnia

Ministr financí a hospodářství pan Ali Tayebnia (někdy se jeho jméno přepisuje jako Taieb Nia) zahájil 9.12.2016 svou návštěvu České republiky pracovní snídaní v hotelu Savoy, na kterou pozval místopředsedu Poslanecké sněmovny JUDr Vojtěcha Filipa, předsedu představenstva CSIOK Jana Kavana a ing Zdeňka Zbytka, člena představenstva a vedoucího energetické sekce CSIOK. Za českou stranu se jednání zúčastnil i stálý zástupce CSIOK v Iránu pan Amir Tavakoli. V íránské delegaci byl i náměstek ministra financí pan Mohammad Khazaie a chargé d'affaires Iránu v ČR pan Ali Akbar Jowkar. (viz foto).

Obě strany se shodly na spolupráci ve výzkumu a vědě, na výměně studentských stáží a i na obchodních vztazích v dopravním strojírenství, leteckém průmyslu, energetice i na zlepšení spolupráce mezi bankami.

Jednání mezi oběma oficiálními stranami proběhlo během dne na MPO, kde českou stranu vedl ministr průmyslu a obchodu pan Jan Mládek. Oba ministři se shodli, že potenciál vzájemného obchodu není v současné době využit. Před íránskými sankcemi byl objem vzájemného obchodu kolem 525 miliónů USD, kdežto loni se pohyboval jen kolem 33 miliónů USD. Cílem vzájemné spolupráce je vrátit se co nejblíže k půlmilionové metě. Na závěr jednání předal ministr Jan Mládek svému íránskému resortnímu partnerovi dar věnovaný sklářskou firmou Egermann Nový Bor

Díky oběma ministrům došlo k obnovení práce Česko-íránské smíšené obchodní komise.

Na závěr pobytu íránské delegace došlo v prostorách MPO k bilaterálnímu jednání mezi CSIOK a zástupci členských firem komory s íránskou delegací, kterou vedl náměstek ministra financí Mohammad Khazaie. Ten slíbil poskytnout české straně seznam konkrétních projektů, o jejichž realizaci má íránská strana přednostní zájem.

4-01

snídaně dávaná ministrem Ali Tayebnia (uprostřed na levé straně, vedle něj velvyslanec A.Jowkar a náměstek Mohammad Khazaei) pro CSIOK (naproti Jan Kavan, Zdeněk Zbytek a Amir Tavakoli)


4-02

snídaně ministra hospodářství a financí Ali Tayebnia. Naproti němu zprava Amir Tavakoli, Zdeněk Zbytek, Vojtěch Filip (místopředseda Poslanecké sněmovny ČR), Jan Kavan7-03

ministr Tayebnia přebírá od ministra Mládka dar firmy Egermann


4-04

zleva do prava: třetí zleva ing. Zdeněk Zbytek, ministr Ali Tayebnia, pan Jan Kavan, náměstek ministra hospodářství pan Mohamad Khazaie a předseda organizace pro investice a hospodářský rozvoj (OIETA), chargé d'affaires Ali Akbar Jowkar


4-05

zleva do prava: Ministr průmysl a obchodu Jan Mládek, ministr Ali Tayebnia, tlumočník Zdeněk Cvrkal a Ing. Zdeněk Zbytek


4-06

setkání íránské delegace s českými podnikateli na MPO

4-07

na závěr svého pobytu delegace jednala s ČSIOK. Jednání vedl pan náměstek Mohammad Khaza´ie – uprostřed


4-09

Z.Zbytek, J.Kavan a M.Kužvart při jednání s delegací íránského ministra hospodářství na MPO prosinec 2016


Návštěva íránského ministra zahraničí a vicepremiéra Javada Zarifa.

Během návštěvy íránského vicepremiéra a ministra zahraničí Javada Zarifa došlo v hotelu Savoy 11.11.2016 i k setkání s významnými představiteli íránských bank. Delegaci vedl prezident íránské hospodářské komory „Iran Chamber of Commerce Industries, Mines and Agriculture“ pan Gholamhossein Shafei a v delegaci byl i exguvernér íránské státní banky a exministr průmyslu Iránu pan Tahmasb Mazaheri. Na české straně byli nejen členové vedení CSIOK, ale i zástupci České exportní banky.

Tentýž den dopoledne se na MZV ČR v Černínském paláci sešlo Česko-íránské business forum, kde jménem CSIOK vystoupil místopředseda představenstva CSIOK a exministr životního prostředí Miloš Kužvart. Zástupci CSIOK ing. Zdeněk Zbytek a Amir Tavakoli rozdali přítomným íránským podnikatelům (asi 40 osob) katalog CSIOK ve farsí. V rámci fora došlo i k řadě bilaterálním jednáním mezi CSIOK a jednotlivými íránskými podnikateli. Největší zájem o spolupráci vyjádřili íránští podnikatelé z odvětví výroby technologií pro energetiku, petrochemii, dopravní strojírenství, obráběcích strojů, zemědělského a potravinářského průmyslu i sklářských výrobků.

V poledne přijal ministra zahraničí Javad Zarifa předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Tohoto jednání se zúčastnil i předseda představenstva CSIOK Jan Kavan. Během jednání podpořili práci CSIOK jak ministr Zarif, tak i předseda PS Jan Hamáček a oba v této souvislosti velmi ocenili práci Jana Kavana pro zlepšení česko-íránských vztahů. Na závěr jednání předal Jan Kavan dar sklářské firmy Egermann (členská firma CSIOK) svému příteli ministru zahraničí J.M.Zarifovi, kterého zná z doby, kdy v letech 2002-3 byl J.Kavan předsedou VS OSN a J.Zarif íránským velvyslancem při OSN.

csiok-pratele

Stálý představitel ČSIOK v Teheránu pan Amir Tavakoli a exguvernér Státní banky Íránu a exministr průmysl Íránu pan T. Mazaheri na jednání s vedením ČSIOK

3-02

11.11.2016 Jednání exguvernéra Státní banky Íránu pana T. Mazaheriho se zástupci ČEB se za ČSIOK zúčastnili Ing. Zdeněk Zbytek a Amir Tavakoli


3-03

11.11. 2016 se v Praze, v hotelu Savoy, potkali přátelé z let 2002-2003 z OSN, kdy bývalý ministr zahraničí a vicepremiér ČR Jan Kavan tam pracoval jako předseda Valného shromáždění OSN a současný ministr zahraničí a vicepremiér Iránu Dr. Mohammad Javad Zaríf tam zastupoval Islámskou republiku Irán jako její velvyslanec při OSN

Ve dnech 5.-8.10.2016 se zástupci CSIOK (Jan Kavan, Zdeněk Zbytek, Miloš Kužvart, Nikola Uksová) účastnili v Teheránu mezinárodního strojírenského veletrhu 2016. Delegaci MPO vedl náměstek ministra Eduard Muřický, který osobně otevřel českou expozici dne 5.10. a 6.10. se zúčastnil i prezentace českých vystavovatelů (viz foto).

Z této cesty byla zpracována následující Informační zpráva, která byla předána i ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi:

Informační zpráva.pdf

1-01

Vedoucí sekce energetiky a člen představenstva ČSIOK Ing. Zdeněk Zbytek a představitel ČSIOK v Teheránu pan Amir Tavakoli

1-02

TEHERÁN VELETRH 5-9.10.2016, zleva pan Miloš Kužvart -místopředseda představenstva, pan Jan Kavan- předseda představenstva a Ing. Zdeněk Zbytek - člen představenstva ČSIOK


1-03

RNDr. Miloš Kužvart , místopředseda ČSIOK a vedoucí sekce Životního prostředí ČSIOK (druhý zleva) během své přednášky dne 8.10.2016 pro Environmental Sciences Research Institute (ESRI)" na téma: Trvale udržitelná energetika – řešení pro 21. Století“ (v angličtině) na SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY, TEHRAN. Přednášku zajišťoval profesor Mohammad Yazdi, bývalý náměstek z Iránského ministerstva životního prostředí a nyní vedoucí katedry geologie na Beheshti university. Dále byli přítomni: Profesor Fariborz Masoudi, zástupce vedoucího Fakulty životního prostředí, profesor Hadi Veisi, Environmental Sciences Research Institut a studenti 5.ročníku.

1-04

Během strojírenského veletrhu MPO ČR zajistilo prezentaci řady českých firem a organizací vč. ČSIOK. Přítomni: předseda ČSIOK Jan Kavan a první zprava Ing. Zdeněk Zbytek,člen představenstva ČSIOK
1-05

Zleva Ing. Zdeněk Zbytek, člen představenstva ČSIOK, pan Khadem, gen. ředitel ITCO Turbine a pan Yeganeh, gen. ředitel Palco Aviation« Předchozí akce Další akce »